Välkommen

Den här sidan handlar om mig och om psykologi. Riktig psykologi. Du vet, den som baseras på forskning och vetenskap. Sådan psykologi brukar ibland vara krånglig och svår att beskriva på ett vettigt sätt. Det vill jag ändra på. Om du klickar dig vidare på sidan märker du att jag försöker göra psykologin användbar, nyttig och kanske framför allt lättillgänglig. Jag gör det genom att prata om den, skriva om den och genom att försöka hjälpa individer, företag och organisationer till de mål man sätter upp.

Psykologi ska vara okrångligt. Välkomna!